Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Οι Οικολόγοι Πράσινοι με την «Ανατροπή στη Γλυφάδα»
Οι Οικολόγοι Πράσινοι με την «Ανατροπή στη Γλυφάδα»

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, με τους υποψηφίους Δέσποινα Αλάτση-Φραίλιχ, Αναστασία Μηνδρινού, Ανδρέα Νουτσόπουλο και Νατάσσα Τσιρώνη, ενώνουν τις δυνάμεις τους με την «Ανατροπή στη Γλυφάδα» για μια αλλαγή στο τρόπο που διοικείται ο δήμος Γλυφάδας.
Η Γλυφάδα, ένας πλούσιος δήμος με πολύ υψηλά δημοτικά τέλη, έχει ανεπαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες (παιδεία, πρόνοια και πολιτισμό) και υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον λόγω αδιαφανούς και κακής διαχείρισης.
Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης της πόλης μας. Διεκδικούμε:
·       διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν,
·       διαφάνεια και χρηστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και των οικονομικών του δήμου,
·       υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και των συλλογικών αγαθών,
·       διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων με γνώμονα την αειφορία κι όχι έργα βιτρίνας,
·       περιβαλλοντική ευαισθησία, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και νέα πολιτισμικά, καταναλωτικά και αισθητικά πρότυπα.
Στόχος μας είναι η πολύπλευρη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των δημοτών της Γλυφάδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου