Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Γλυφάδας


Θετικό βήμα η ψήφιση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων
Ένα χρόνο μετά την έναρξη υλοποίησης από τη νέα Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής της νέας πολιτικής στη διαχείριση των απορριμμάτων, που έβαλε τέλος στα ρυπογόνα και τεράστιου κόστους για τους πολίτες σχέδια των εργολάβων και της προηγούμενης διοίκησης της Περιφέρειας, εγκρίθηκε στο τελευταίο Δ.Σ. το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Γλυφάδα.
Έγινε το πρώτο βήμα εναρμόνισης και στο δήμο μας με τον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος της κοινωνίας και όχι των εργολάβων.
Η «Ανατροπή στη Γλυφάδα – Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία» θεωρεί ότι το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, συμβάλλει στην αναγκαία εκκίνηση και στην πόλη μας της διαδικασίας ουσιαστικής υλοποίησης του σύγχρονου τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων. Όμως μαζί με την κριτική μας για τις ελλείψεις και υποβαθμίσεις ορισμένων ουσιαστικών παραμέτρων, θέσαμε και τις βασικές κόκκινες γραμμές που οφείλει να θέσει και να παλέψει η δημοτική αρχή που είναι:
1.      Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων.
2.      Η πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του σχεδίου με στόχο την οριστική απομάκρυνση των εγκαταστάσεων της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια.
3.      Η πιστή τήρηση των τεχνικών και οικολογικών προδιαγραφών σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και διαδικασία συλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων.
4.      Η ανάπτυξη των αναγκαίων διαδημοτικών συνεργασιών με τους όμορους δήμους και την Αντιπεριφέρεια Νοτίων Προαστίων, με αιχμή την ανάπτυξη του ενιαίου και σύγχρονου διαδημοτικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και της μονάδας διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.
5.      Η ανάπτυξη εμπεριστατωμένης καμπάνιας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών (με έμφαση στη σχολική κοινότητα), στοιχείο κρίσιμο για την επιτυχία του προγράμματος.
6.      Η προσθήκη στο προς υλοποίηση σύστημα του διαχωρισμού της διαλογής και των μεταλλικών ανακυκλώσιμων υλικών, από αυτά των συσκευασιών, ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να μειωθεί το κόστος για το δήμο.Είμαστε βαθύτατα πεπεισμένοι ότι μόνο η δημόσιου χαρακτήρα διαχείριση διασφαλίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία των πολιτών και τον σημαντικό περιορισμό σε ανεκτά επίπεδα του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων με τελική συνέπεια τη μείωση των δημοτικών τελών για τους πληττόμενους πολίτες.
Με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων δίνεται έμφαση στην εγγύτητα (μικρές διαδρομές οχημάτων συλλογής), διαλογή στην πηγή, πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση. Όμως είμαστε αντίθετοι στη χωροθέτηση του ΣΜΑ στο σημείο που λειτουργεί, παρανόμως και με απαράδεκτες οικολογικά και περιβαλλοντικά συνθήκες, ο υπάρχων παλιός σταθμός μεταφόρτωσης. Η δημιουργία του Διαδημοτικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην ήδη από το νόμο χωροθετημένη θέση στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού πρέπει να προχωρήσει άμεσα.
Προτείνουμε επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των πράσινων σημείων με την χωροθέτηση μικρότερων σε ελεύθερους χώρους, σχολικές μονάδες και πλατείες, καθώς και την ανάπτυξη εργαστηρίων ανάκτησης ανακυκλούμενων υλικών.
Η αναγκαία αλλαγή του τοπίου στη διαχείριση των απορριμμάτων με τη βέλτιστη περιβαλλοντικά, οικονομικά και από πλευράς δημόσιας υγείας λύση, απαιτεί τη συνδρομή του δήμου, τη στήριξη των πολιτών, την κοινωνική συμμετοχή. Για να μπει ένα τέλος στις πρακτικές του παρελθόντος.
Επισημαίνουμε ότι η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτεί ενεργούς και ευαισθητοποιημένους πολίτες.
Απαιτεί την υλοποίηση των βασικών αρχών που θέσαμε παραπάνω ώστε η εφαρμογή της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων να αποβεί προς όφελος της κοινωνίας και όχι των εργολάβων.


Γλυφάδα 20/10/2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου