Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ: Παράνομος αποκλεισμός των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 Προσφυγή στην αποκεντρωμένη διοίκηση για τον  

παράνομο αποκλεισμό των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια κ.Δήμαρχε!
Και κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές. 

"Ανατροπή στη Γλυφάδα" 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη

των

1)   Στυλιανού Θεοδοσόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«Η Γλυφάδα  Γυρίζει Σελίδα» [steliostheodosopoulos@gmail.com] τηλ. 6944 832 336

 

2)   Αναστάσιου Ταστάνη επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανατροπή στη Γλυφάδα» [anatastanis@gmail.com]  τηλ. 6981 669 580

 

3)   Γεράσιμου Φιλόπουλου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δυνατή Γλυφάδα – Νέα Αρχή» [gerasimosfilopoulos@gmail.com] τηλ.6944 426 888

 

4)   Αλεξίου Στεφανίδη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» [stefanidisalexios@gmail.com] τηλ. 6983 396 518

 

ΘΕΜΑΤΑ: 1) Παράνομος αποκλεισμός των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4623/2019.

 

2) Προσφυγή για την διερεύνηση της νόμιμης υπόστασης των με αρ.  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79 / 2021, αποφάσεων της Ο. Ε., δεδομένου ότι ελήφθησαν στις 4η/ 03-02-2021, 5η/ 10-02-2021 και 6η/ 17-02-2021 συνεδριάσεις της, από τις οποίες αποκλειστήκαμε παράνομα, με συνέπεια την ουσιαστική «φίμωσή μας», αφού μας αφαιρέθηκε η δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας, οπότε θα ήταν πιθανή και η διαμόρφωση διαφορετικού αποτελέσματος για τις παραπάνω αποφάσεις, κατά τις σχετικές ψηφοφορίες.

 

3) Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου όσων αποφάσισαν, συνέβαλαν  και εν τέλει επέβαλαν τον παράνομο αποκλεισμό μας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπή.

4) Διαβίβαση της παρούσας στην Εισαγγελία Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 38  του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019), για την διερεύνηση της πιθανής τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όσων αποφάσισαν, συνέβαλαν  και εν τέλει επέβαλαν τον παράνομο αποκλεισμό μας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το Νόμο 4623/2019 ρυθμίστηκαν θέματα αναφορικά με την εκλογή, την σύνθεση και την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων.

Ειδικότερα προκειμένου όπως ειπώθηκε, να διασφαλιστεί η λεγόμενη κυβερνησιμότητα στους Δήμους, προβλέφτηκε και εξασφαλίστηκε η απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης του Δημάρχου στη σύνθεση των εν λόγω επιτροπών, αφού εκτός από τα μέλη τους που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει επιπλέον στην κάθε επιτροπή, τρεις Αντιδημάρχους ως τακτικά μέλη.

Αυτή η νομοθετική ρύθμιση με την υπέρμετρη εκπροσώπηση της παράταξης του Δημάρχου, είχε ως αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν στις επιτροπές όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

 

Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει πλουραλισμός στις συνεδριάσεις των επιτροπών, στο ίδιο νόμο με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, δόθηκε η δυνατότητα στις παρατάξεις της μειοψηφίας, που δεν εκπροσωπούνται στη σύνθεση των επιτροπών, να συμμετέχουν «παρίστανται» στις συνεδριάσεις τους με ένα μέλος τους, χωρίς όμως αυτό να έχει δικαίωμα ψήφου.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν τα εξής: «Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74.»

 

Είναι απόλυτα σαφές ότι ο νομοθέτης με αυτή τη ρύθμιση έδωσε στις παρατάξεις της μειοψηφίας, την δυνατότητα αλλά και το δικαίωμα, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών καθώς και στην συζήτηση των θεμάτων με ένα μέλος τους, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διεξαγόμενες ψηφοφορίες.

 

Εάν ο νομοθέτης με την εν λόγω ρύθμιση ήθελε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να παρακολουθούν απλώς τις συνεδριάσεις, δεν είχε κανένα λόγο να συμπεριλάβει την εν λόγω ρύθμιση στην λειτουργία των επιτροπών, αφού ούτως ή άλλως οι συνεδριάσεις των επιτροπών, όπως ρητά προβλέπεται είναι δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παρευρίσκεται και να τις παρακολουθεί, ο οποιοσδήποτε πολίτης.

 

Συνεπώς αφού ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις δημόσιες συνεδριάσεις των επιτροπών, το ίδιο μπορεί να κάνει και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.

Είναι αυτονόητο ότι ο νομοθέτης με την παραπάνω ρύθμιση, δίνει το δικαίωμα του λόγου αλλά όχι και της ψήφου, στους Δημοτικούς Συμβούλους που εκπροσωπούν τις Παρατάξεις τους, στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

 

Είναι λοιπόν απολύτως σαφές ότι η ειδική νομοθετική ρύθμιση για να «δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές», έγινε για να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και όχι η απλή παρακολούθησή τους ως απλοί σιωπηλοί θεατές, κάτι που ούτως ή άλλως, ήταν και είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη.

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως είναι γνωστό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο λόγω της πανδημίας τα συλλογικά όργανα των Δήμων συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

 

Επειδή είναι πασιφανές ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη, τον περασμένο Δεκέμβριο ζητήσαμε από τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους που προεδρεύουν στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποστέλλουν το σχετικό link προκειμένου να συνδεόμαστε και να συμμετέχουμε στις δια τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις των επιτροπών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη παρ. 3 του αρ. 2 του νόμου 4623/2019, εννοείται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Στις 18-12-2020 η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με το με αριθμό  πρωτοκ. 37370/ 18-12-2020 έγγραφο της στο οποίο επικαλείται την παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 4623/2019, μας κάλεσε να ορίσουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους των Παρατάξεών μας, στους οποίους θα αποστέλλονταν το σχετικό link για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΣΧΕΤ.1), πράγμα που πράξαμε.

Ενώ λοιπόν ορισμένοι από εμάς συμμετείχαμε σε επόμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, αιφνιδίως ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρός της κ. Περικλής Δορκοφίκης, έδωσε εντολή στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Π. Μάστορα να μη μας αποστέλλει το σχετικό link, καταργώντας ετσιθελικά και πραξικοπηματικά το νόμιμο δικαίωμά μας, για την συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Στις 03-02-2021 αποστείλαμε στον Δήμο επιστολή μας,  με την οποία διαμαρτυρόμαστε, χωρίς να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση. (ΣΧΕΤ. 2)

 

Κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 03-02-2021 ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Γιάχος, έθεσε το θέμα του αποκλεισμού μας από τη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Ο. Ε. κ Δορκοφίκης απάντησε ότι τόσο αυτός, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της πλειοψηφίας μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο αποφάσισαν να μη συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις της, γιατί  η Ο.Ε. είναι όργανο ειδικού σκοπού και εμείς ….τους καθυστερούμε.

Επικαλούμαστε αυτούσιο, τον σχετικό διάλογο που έγινε στην εν λόγω συνεδρίαση, στις σελίδες 8 έως 14 των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της. (ΣΧΕΤ. 3)

 

Στην επόμενη 5η/ 10-02-2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και πάλι μας απέκλεισαν, οπότε αποστείλαμε στον Δήμο και νέα επιστολή μας με την οποία διαμαρτυρόμαστε (ΣΧΕΤ. 4), χωρίς πάλι να έχουμε λάβουμε οποιαδήποτε απάντηση. 

 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κύριος Παναγιώτης Γιάχος, έθεσε εκ νέου το θέμα του αποκλεισμού μας από τη συνεδρίαση και ανέγνωσε την νέα επιστολή διαμαρτυρίας μας.

 

Ο παράνομος αποκλεισμός μας, από τις συνεδριάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής συνεχίστηκε και στην πραγματοποιηθείσα  6η/ 17-02- 2021 συνεδρίαση της Ο.Ε., αφού και πάλι δεν μας αποστάλθηκε το απαραίτητο link για να συμμετέχουμε.

 

Κατά την 2η/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη δια τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της 17-02-2021, οι τέσσερις υπογράφοντες την παρούσα, θέσαμε με παρεμβάσεις μας το θέμα  που έχει προκύψει, με τον παράνομο αποκλεισμό μας από τις διεξαγόμενες δια τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις της Ο.Ε.

 

Δυστυχώς ο Δήμαρχος κ. Παπανικολάου επιβεβαίωσε τα όσα είχε πει ο Πρόεδρος της Ο. Ε. κ. Δορκοφίκης, ότι ο παράνομος αποκλεισμό μας είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής λέγοντας επί λέξει τα εξής: «…Είμαστε αποφασισμένοι και γι αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής, δεν είναι του Δορκοφίκη μόνο, προχωρήσαμε στην αρχική θέση η Ο.Ε. να λειτουργεί όπως  λειτουργούσε…»

 

Κύριε Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

 

επειδή από όσα αναφέρουμε παραπάνω, θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα νόμιμης υπόστασης των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του αυθαίρετου αποκλεισμού μας από τις συνεδριάσεις της και συνεπακόλουθα της μη νόμιμης σύνθεσης αυτής, καθώς και έλλειψης δημοσιότητας των συνεδριάσεων, με πλήρη ευθύνη του Προέδρου, των μελών της πλειοψηφίας και του Δημάρχου, η οποία συνιστά το αδίκημα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος, το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων σας και ελέγχεται από σας, τόσο για την εφαρμογή της νομιμότητας, όσο και για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων.

Σας καλούμε εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις:

 

1) Να ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου να εφαρμοσθεί από την Διοίκηση του Δήμου Γλυφάδας ο νόμος (παρ. 3, αρ. 2 του ν. 4623/2019), προκειμένου να συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απρόσκοπτα, όπως άλλωστε ορίζει κι ο νόμος, με ένα μέλος από την κάθε παράταξη, χωρίς βεβαίως το δικαίωμα της ψήφου. 

 

2) Να διερευνήσετε για τη νόμιμη υπόσταση των με αρ.  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79 / 2021, αποφάσεων της Ο. Ε., δεδομένου ότι ελήφθησαν στις 4η/ 03-02-2021, 5η/ 10-02-2021 και 6η/ 17-02-2021 συνεδριάσεις της, από τις οποίες αποκλειστήκαμε παράνομα, με συνέπεια την ουσιαστική «φίμωσή μας», αφού μας αφαιρέθηκε η δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας, οπότε θα ήταν πιθανή και η διαμόρφωση διαφορετικού αποτελέσματος για τις παραπάνω αποφάσεις, κατά τις σχετικές ψηφοφορίες.

 

3) Να ασκήσετε πειθαρχικό έλεγχο κατά παντός υπευθύνου (Δημάρχου, Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής) για παράβαση καθήκοντος.

 

4) Να Διαβιβάσετε την παρούσα στην Εισαγγελία Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 38  του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019), για την διερεύνηση της πιθανής τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όσων αποφάσισαν, συνέβαλαν  και εν τέλει επέβαλαν τον παράνομο αποκλεισμό μας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Συνημμένα:

1.    Η από 18-12-2020 επιστολή της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.    Η από 03-02-2021 επιστολή μας προς το Δήμο Γλυφάδας.

3.    Το απαμ/νημένο  Πρακτικό της 4ης/ 03-02-2021 συνεδρίασης της Ο.Ε.

4.    Η από 10-02-2021 επιστολή μας προς το Δήμο Γλυφάδας.

 

ΟΙ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΑΣΤΑΝΗΣ

 

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΛΕΞΙΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021

Υμηττός: Συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα για την προστασία του βουνού μας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΟ ΤΥΠΟΥ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα από συλλογικότητες και φορείς και κάλεσμα συμπόρευσης με στόχους:

α) την απομάκρυνση του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης-Ηλιούπολης του ΑΔΜΗΕ από τον Υμηττό και
β) τη δημιουργία σύγχρονου Διαδημοτικού Κοιμητηρίου που θα περιλαμβάνει και Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών, σε έκταση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού (ΣΜΠΕ), και του προτεινόμενου από τον ΑΔΜΗΕ Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 2022-2031 μέσα στο 2020, προέκυψαν διακηρύξεις από την κυβέρνηση της ΝΔ, από δημάρχους και από τον ΑΔΜΗΕ περί επέκτασης του υφιστάμενου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης-Ηλιούπολης των 150KV με την περαιτέρω κατασκευή του «πλευράς» με 400KV, με αντάλλαγμα τη δημιουργία Διαδημοτικού Κοιμητηρίου Ηλιούπολης-Αλίμου στον Υμηττό.

Οι εξελίξεις αυτές πυροδοτούν περαιτέρω την ανάγκη ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών από τους πολίτες και τις συλλογικότητες των περιοχών που εμπλέκονται στους παραπάνω σχεδιασμούς με κύριο στόχο την ανάδειξη των τεράστιων προβλημάτων που θα προκληθούν από την πιθανή εφαρμογή αυτών των «λύσεων» που επιχειρούνται από τους ιθύνοντες.

Σε συνέχεια ανοικτών δημόσιων συζητήσεων και διαδικτυακών συναντήσεων σε διαδημοτικό και διαπαραταξιακό επίπεδο, στο πλαίσιο των οποίων αναπτύχθηκαν οι παράμετροι των ζητημάτων, αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα αποτελούμενης από συλλογικότητες και φορείς, η οποία ποικιλοτρόπως και με κάθε μέσο διεκδικεί:

1.   την με κάθε τρόπο αποτροπή της «αναβάθμισης» του υφιστάμενου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης-Ηλιούπολης του ΑΔΜΗΕ από τα 150 KV στα 400KV, αλλά και την πλήρη απομάκρυνσή του, σε εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων.

2.   τη δημιουργία Σύγχρονου Διαδημοτικού Κοιμητηρίου που θα περιλαμβάνει και Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών Νεκρών, σε έκταση του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.

Το θέμα είναι μητροπολιτικό, υπερτοπικό, έρχεται από το παρελθόν, εδώ και χρόνια μετατίθεται στις επόμενες γενιές και δεν πρέπει και εμείς σήμερα να το μεταθέσουμε στις επόμενες γενιές. Ο Υμηττός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο οικοσύστημα που οφείλουμε να προστατεύουμε είτε γειτνιάζουν μαζί του είτε όχι! Αποτελεί ανάσα για το Λεκανοπέδιο Αττικής των >4 εκατ. κατοίκων. Η πανδημία του Covd19 ανέδειξε περίτρανα τη σημασία διαφύλαξης του περιβάλλοντος και των ελεύθερων χώρων για την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών.

Πρέπει να προβάλλουμε αντίσταση στην «επίθεση» που δέχεται ο Υμηττός διαχρονικά από μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Είναι επιβεβλημένο να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε διαδημοτικό και διαπαραταξιακό επίπεδο, με κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Κάθε απόφαση και κάθε επιλογή προϋποθέτει την αποδοχή των κατοίκων και φορέων του Δήμου στον οποίο χωροθετείται η όποια παρέμβαση. Οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων Ηλιούπολης και Ελληνικού-Αργυρούπολης είναι αρνητικές και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό.

Είναι δεδομένη και αποδεκτή η κοινωνική ανάγκη απόκτησης κοιμητηρίου ειδικά για τον Δήμο Αλίμου, και ίδρυσης διαδημοτικού κοιμητηρίου για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών και των γύρω Δήμων που έχουν ήδη κορεσμένα κοιμητήρια συμπεριλαμβανομένου και σύγχρονου κέντρου αποτέφρωσης νεκρών. Όμως, η τεράστια κοινωνική ανάγκη για ύπαρξη κοιμητηρίου στην παρούσα συνθήκη αξιοποιείται από την κυβέρνηση και τον ΑΔΜΗΕ ως «δόλωμα», προσφέροντας τον περιβάλλοντα χώρο του ΚΥΤ χωρίς καμία μελέτη, κανένα σχέδιο και καμιά σοβαρότητα, ώστε αφ’ ενός μεν να κάμψει τις αντιστάσεις για τη λειτουργία και την επέκταση της ισχύος του ΚΥΤ και αφ’ ετέρου να παραπλανήσει τους κατοίκους των δήμων ότι δήθεν καλύπτει την κοινωνική ανάγκη με αυτή την εντελώς πρόχειρη και ανεπαρκή πρόταση.

Λύσεις υπάρχουν όταν τις αναζητούν οι κυβερνήσεις μέσω της ουσιαστικής διαβούλευσης με την επιστημονική κοινότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες.

– Καλούμε σε συμπόρευση κάθε πολίτη του Νομού Αττικής και όχι μόνο, κάθε συλλογικότητα προστασίας του περιβάλλοντος, πολιτισμού, οικολογίας και κοινωνικής ευημερίας να αντισταθούμε σε σχέδια που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω καταστροφή του ενιαίου οικοσυστήματος του Υμηττού.
– Καλούμε σε συμπόρευση για να παλέψουμε από κοινού για τη μη μετάθεση περαιτέρω προβλημάτων στις επόμενες γενιές.
– Καλούμε σε συμπόρευση για την εξεύρεση λύσεων με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας.
– Καλούμε σε συμπόρευση τους δημάρχους να στηρίξουν με αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων τα αιτήματα, εν όλω ή εν μέρει.
– Καλούμε τον ΑΔΜΗΕ να επανεξετάσει τα σχέδιά του, να επιστρέψει στο ελληνικό δημόσιο την έκταση που του είχε παραχωρηθεί, και να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις.

Οι συνυπογράφουσες συλλογικότητες και φορείς (αλφαβητικά):

• Αυτόνομη Πρωτοβουλία Ηλιούπολης
• Δημοτική Κίνηση Αλίμου «ΑΝΩ-ΚΑΤΩ στο Καλαμάκι»
• Δημοτική Κίνηση Γλυφάδας «Ανατροπή στη Γλυφάδα»
• Δημοτική Κίνηση Ελληνικού-Αργυρούπολης «Δημοκρατική Συν-πόρευση»
• Δημοτική Κίνηση Ελληνικού-Αργυρούπολης «Δημοτική Συνεργασία»
• Δημοτική Κίνηση Ηλιούπολης «ΗΛΙΟΥ-Πόλις-Ανθρώπινη Πόλη»
• Δημοτική Παράταξη «Ανυπόταχτες Γειτονιές Δάφνης Υμηττού»
• Δημοτική Παράταξη Αλίμου «Άλιμος-Εδώ Ζούμε»
• Δημοτική Παράταξη Αλίμου «Άλιμος-Μπορούμε Καλύτερα»
• Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού
• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
• Κι.Π.Η.- Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης
• ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
• Κίνηση Πολιτών «ΣΤΑΣΗ στο Καλαμάκι»
• ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
• Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο)
• Πρωτοβουλία πολιτών για την προστασία του ΥμηττούΤρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021

Μόνο στα λόγια «πανέτοιμη η Γλυφάδα μας»

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μόνο στα λόγια «πανέτοιμη η Γλυφάδα μας» 

Ο χιονιάς, με τη βοήθεια της ανυπαρξίας του «επιτελικού κράτους» παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών επιστημόνων, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλη την Αττική ακόμα και σε περιοχές κοντά στη θάλασσα όπως και στην πόλη μας.

Και η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι, έχουν αποτύχει να κρατήσουν ανοικτές, τουλάχιστον, τις κεντρικές αρτηρίες, τον Ηλεκτρικό και τον Προαστιακό ώστε να διασφαλίσουν  τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις  των συμπολιτών μας για την εργασία τους και τις βασικές τους ανάγκες.

Δυστυχώς η δήλωση του κ. Δημάρχου ότι ο χιονιάς «μας βρίσκει σε πλήρη ετοιμότητα» δεν αρκεί για να αλλάξει τη σκληρή πραγματικότητα.

Οι κάτοικοι τουλάχιστο στην «απρόσιτη» Τερψιθέα βρίσκονται εγκλωβισμένοι εδώ και πολλές ώρες. Πέρα από κάποιους κεντρικούς οδικούς άξονες οπού έκαναν την εμφάνιση τους κάποια μηχανήματα του Δήμου  οι  γειτονιές της  παραμένουν  απροσπέλαστες και χωρίς την αναγκαία συνδρομή από το «επιτελικό κράτος» της Κυβέρνησης. Οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές σήμερα το απόγευμα. Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη νύχτα. Εκφράζουμε την συμπαράσταση μας και την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους του Δήμου που μέσα σε αντίξοες συνθήκες  κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό.

                                                                                                                                  Γλυφάδα 16/2/2021

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021

Αυθαίρετη απόφαση πρ. Οικονομικής Επιτροπής: Κ. Δροκοφίκη, οι συνεδριάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής είναι δηµόσιες

 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1) Στυλιανού Θεοδοσόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Γλυφάδα  Γυρίζει Σελίδα»

2) Αναστάσιου Ταστάνη επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανατροπή στη Γλυφάδα»

3) Γεράσιμου Φιλόπουλου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δυνατή Γλυφάδα – Νέα Αρχή»

4) Αλεξίου Στεφανίδη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

 

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γλυφάδας κ. Περικλή Δορκοφίκη.

-----------------

   

    Με έκπληξη μάθαμε σήμερα από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Παναγιώτη Μάστορα ότι, ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, του ζητήσε να μη μας συμπεριλάβει στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τηλεδιάσκεψη, ως εκπρόσωποι των παρατάξεων της μειοψηφίας, οι οποίοι κατά το νόμο δικαιούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις , μετά μάλιστα και από την πρόσκληση της Προέδρου να ορίσουμε εκπροσώπους μας.

    Διαμαρτυρόμαστε για την αυθαίρετη απόφασή σας να μη μας επιτρέψετε να συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 3-2-2021, δημιουργώντας συνθήκες μη νομιμότητας των αποφάσεων της Επιτροπής.

    Καταγγέλουμε την επιχειρούμενη φίμωση των παρατάξεων της μειοψηφίας και την εκ μέρους σας παραβίαση των σχετικών νόμων των κανονισμών λειτουργίας και του Δημοτικού Κώδικα, που αφορούν τα δικαιώματα των δημοτικών συμβούλων και συνιστούν και παράβαση καθήκοντος.

   Δηλώνουμε ότι θα προσφύγουμε ενώπιων των υπερκείμενων αρχών για τη μη νόμιμη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, τη στέρηση του δικαιώματος μας για συμμετοχή στην άνω συνεδρίαση και υην αυθαίρετη απαγόρευση της σύνδεσής μας με τη συνεδρίαση μέσω της τηλεδιάσκεψης.

    Παρακαλούμε η παρούσα να πρωτοκολληθεί και να μας αποσταλλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου εντός της ημέρας.

 

 

                                              ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΕΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

                                                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΤΑΝΗΣ

                                                        ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

                                                ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 

ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

Να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο σχολείο συμπερίληψης, ενιαίο για όλα τα παιδιά με παράλληλη στήριξη και με την κατάλληλη σχεδίαση, στελέχωση και εξοπλισμό.

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Γλυφάδας, μας γνωστοποιεί ότι έχει μελετηθεί και προωθείται η δημιουργία στην πόλη μας ενός νέου ειδικού σχολείου «…που έρχεται να αλλάξει συνολικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την ειδική εκπαίδευση και αγωγή στη χώρα μας, να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν μαθητές δύο ταχυτήτων, να αποτελέσει φάρο παιδείας και κουλτούρας».

Απαντάμε, πως η λύση δεν είναι η δημιουργία νέων «ειδικών σχολείων» αλλά η διαμόρφωση των ήδη υπαρχόντων σχολείων ώστε να υποδέχονται ανάπηρα παιδιά. Λύσεις αποτελούν η προσθήκη αναβατορίων στα ήδη υπάρχοντα σχολεία, η διαμόρφωση των αιθουσών διδασκαλίας χωρίς εμπόδια, ώστε να επιτρέπουν την κίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο, η πρόσληψη δασκάλων για παράλληλη στήριξη στα ανάπηρα παιδιά του δήμου μας και άλλες ακόμα παρεμβάσεις που θα όφειλε ο Δήμαρχος να εξετάσει πριν δημιουργήσει ένα σχολείο που στην ουσία υλοποιεί αυτό ακριβώς που αποκηρύσσει, «παιδιά δυο ταχυτήτων».

Με πρόσχημα την εξασφάλιση ευνοϊκότερων συνθηκών, η κοινωνική ομάδα των αναπήρων περιθωριοποιείται και διαχωρίζεται από το κοινωνικό σύνολο, για άλλη μια φορά!

Θέτουμε το ερώτημα εάν και κατά πόσο έχουν εμπλακεί ανάπηρα άτομα στο σχεδιασμό; Πρόκειται για άλλη μια περίπτωση αρχιτεκτονικής που σχεδιάζεται ερήμην των χρηστών της; Στην Ελλάδα συνηθίζεται επιτροπές που ορίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των αναπήρων συμπολιτών μας, να αποτελούνται από μη ανάπηρα άτομα, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται ιατροκεντρικά ως άτομα που χρήζουν θεραπείας και αποκατάστασης.

Φτάνει πια! Ας ξεπεραστούν οι απαρχαιωμένες αντιλήψεις και να εφαρμοστεί στην πράξη η κοινωνική θεώρηση για την αναπηρία.

Αξιολογούμε την χρήση των λέξεων ως πράξη πολιτική, συνεπώς δηλώνουμε την αντίθεση μας στην λανθασμένη και παρωχημένη χρήση του όρου «Άτομα με Ειδικές Ανάγκες». Ο όρος «άτομα με αναπηρίες» έχει καθιερωθεί, σε αντικατάσταση του όρου «άτομα με ειδικές ανάγκες»  (σημ. το αναθεωρημένο Σύνταγμα της Ελλάδας (2001) μέσα από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008) . Συνεπώς, ως στόχος της Σύμβασης τίθεται η διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων τους σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες.

Όπως ορίζει, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που προαναφέραμε εισάγει την κοινωνική προσέγγιση για την αναπηρία, έναντι της ξεπερασμένης ιατρικής προσέγγισης. Ενάντια, στις ευκαιριακού και φιλανθρωπικού τύπου προσεγγίσεις της αναπηρίας, το Άρθρο 1 της Σύμβασης, εισάγει την οπτική της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία και τα εμπόδια του περιβάλλοντος, συνιστά μια ολιστική προσέγγιση για τον ορισμό της αναπηρίας. απομακρύνεται από το ιστορικά κυρίαρχο ιατρικό μοντέλο.

 

Καλούμε, λοιπόν τον κ. Παπανικολάου αν θέλει να αποδείξει ότι είναι πράγματι υπέρμαχος της συμπερίληψης και της ένταξης στην κοινωνία των αναπήρων συμπολιτών μας, να αφήσει τα μεγάλα λόγια και να εφαρμόσει στην πράξη την έννοια της Συνεκπαίδευσης!  Η αποιδρυματοποίηση δεν αφορά μόνο το κλείσιμο των ιδρυμάτων-κολαστήριων της χώρας μας, αλλά ξεκινά από τις πολιτικές που εφαρμόζουν οι δήμοι μας. Αφορά όλους τους τομείς της ζωής, τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία ,την προσβασιμότητα στην πόλη μας, στα ΜΜΜ, στην διασκέδαση, υγεία.

Αντιπροτείνουμε, σχολεία που θα απευθύνονται σε παιδιά όλων των κοινωνικών ομάδων, με παράλληλη στήριξη των παιδιών με αναπηρία και χωρίς αρχιτεκτονικά εμπόδια. Στεκόμαστε εναντία στον αποκλεισμό και διαχωρισμό των αναπήρων παιδιών, ή οποιαδήποτε άλλης κοινωνικής ομάδας!

Τα ειδικά σχολεία να μην αποτελέσουν κανονικότητα! Συνεκπαίδευση και συμπερίληψη των αναπήρων ατόμων στην πράξη!

Για το συγκεκριμένο σχολείο στην οδό Βέμπο και Λιόντου η πρότασή μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου ενιαίου για όλα τα παιδιά με παράλληλη στήριξη στον ίδιο χώρο και στις ίδιες ενιαίες τάξεις και των παιδιών με αναπηρία, δίχως αρχιτεκτονικά ή άλλα εμπόδια και με την κατάλληλη στελέχωση και εξοπλισμό.

Ολοκληρώνοντας, τονίζουμε ότι είναι αδιαπραγμάτευτο για τη Δημοτική μας παράταξη «Ανατροπή στη Γλυφάδα» ότι κάθε πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αλληλεγγύης θα μας βρίσκει συμπαραστάτες, αρκεί αυτή να απαντά στις ανάγκες των συνδημοτών μας με σύγχρονες λύσεις.

Θέλουμε ένα σχολείο που να  ενώνει- ένα σχολείο για όλους τους μαθητές /τριες .

 

 

                                                                                   ΓΛΥΦΑΔΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021

Δήλωση του Τάσου Ταστάνη Δημοτικού Συμβούλου Γλυφάδας για το άνοιγμα των σχολείων

 


Δήλωση του Τάσου Ταστάνη για το άνοιγμα των σχολείων

 

Με τα πισωγυρίσματα της κυβέρνησης άνοιξαν πάλι τα δημοτικά σχολεία στις 11/1. Επιμένουμε και απαιτούμε επαναλαμβανόμενα τεστ στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους μαθητές ιδιαίτερα σε όσους έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε άμεσους διορισμούς εκπαιδευτικών ώστε να μειωθούν οι μαθητές ανά τμήμα. Κατά προτεραιότητα εμβολιασμό των εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων στη σχολική κοινότητα. Να αναλάβει το Κέντρο Υγείας της Γλυφάδας συντονιστικό ρόλο στην καταπολέμηση του covid – 19.  Να δημιουργηθεί επιτέλους το παράρτημα του κέντρου Υγείας στην Τερψιθέα! Ποιες οι ενέργειες του Δήμου;

Είναι τεράστια η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής που περιορίζεται στο να επιχαίρει που οι μάσκες έφθασαν στα σχολεία πέντε μήνες μετά την έναρξη του σχολείου και δεν έχει προβεί σε καμιά ενέργεια πίεσης για την αναγκαία αύξηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την αραίωση των τάξεων.

Συνεχίζουμε και επιμένουμε ότι η μόνη απάντηση στην πανδημία είναι η ενίσχυση και η υπεράσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Γλυφάδα 13/1/2021

 

"ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ"
 http://anatropistiglyfada.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/AnatropiGlyfada/

 

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020

Χρόνια Πολλά!


 

Δεχθείτε τις καλύτερες ευχές μας για Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2021!
Ας κάνουμε το καλύτερο ώστε και σε αυτή τη συγκυρία κανένας και καμιά να μην αισθανθεί και να μην βρεθεί μόνος. Εστω και από μακριά!
Για ένα κόσμο Αλληλεγγύης, Αξιοπρέπειας, Δίκαιο και Ειρηνικό!
εκ μέρους της "Ανατροπής στη Γλυφάδα"
Τάσος Ταστάνης (επικεφαλής - Δημοτικός Σύμβουλος), Σταμάτης Σκαμπαρδώνης (Δημοτικός Σύμβουλος)